firemní telefon

+420 777 211 705

info@apautodily.cz

H
košík0.0
Hlavní menu
Palivový systém

celkem dílu 16

stránkování: 1 2

QAP

logo QAP
14 V06R Ruční podávací čerpadlo balonek QAP
X

Zboží 14 V06R bylo vloženo do koše!

přejít do koše

prodejna
258
10.1

e-shop
186
7.3
ihned
1
leží na prodejně
sobota
5 >
k expedici od 8.00
EAN: 0
Obchodní čísla:14 V06R, 09986-14V06R
vnitřní průměr [mm] : 6mm, nový díl!

QAP

logo QAP
14 V06 Zpětný ventil QAP
X

Zboží 14 V06 bylo vloženo do koše!

přejít do koše

prodejna
189
7.4

e-shop
136
5.3
ihned
1
leží na prodejně
sobota
5 >
k expedici od 8.00
EAN: 0
Obchodní čísla:14 V06, 09986-14V06
vnejsi prumer [mm] : 6, nový díl!

WESCO

logo WESCO
010204E Cistic, Karburator WESCO
X

Zboží 010204E bylo vloženo do koše!

přejít do koše

prodejna
170
6.7

e-shop
122
4.8
ihned
0
leží na prodejně
sobota
5 >
k expedici od 8.00
EAN: 4019064057154
Obchodní čísla:010204E, 09957-010204E
objem : 400,Dbejte servisnich informaci : , nový díl!

NAGAR NG 14

Přípravek pro čištění karburátorů a vstřiků. Speciální receptura zajišťuje důkladné a bezpečné odstranění pevných nečistot a usazenin z hrdel karburátorů, průtokoměrů, vstřikovacích trysek a sacích systémů.
Pozor: Nádobka je pod stálým tlakem: Chránit před sluncem a teplotou nad 50℃. Nádobku neprobíjet a nepálit, totéž i po vypotřebování. Nerozstřikovat v blízkosti otevřeného ohně nebo rozžhaveného materiálu. Neskladovat v blízkosti možného zdroje zapálení – nekouřit. Chraňte před dětmi.
 • S23 Nevdechujte aerosoly
 • S24/25 Zamezte styku s kůží a očima
 • S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
 • S45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
 • S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
 • S29/35 Nevylévejte do kanalizace. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
 • R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
 • R36/38 Dráždí oči a kůži
 • R66 Opakovaný styk s látkou může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
 • R67 Výpary můžou způsobit pocit ospalosti a závratě.
 • Obsahuje: Xylen >30% WE 215-535-7

QAP

logo QAP
14 V08R Ruční podávací čerpadlo balonek QAP
X

Zboží 14 V08R bylo vloženo do koše!

přejít do koše

prodejna
258
10.1

e-shop
186
7.3
ihned
1
leží na prodejně
sobota
0
k expedici od 8.00
EAN: 0
Obchodní čísla:14 V08R, 09986-14V08R
vnitřní průměr [mm] : 8 , nový díl!

QAP

logo QAP
14 V08 Zpětný ventil QAP
X

Zboží 14 V08 bylo vloženo do koše!

přejít do koše

prodejna
200
7.9

e-shop
144
5.7
ihned
1
leží na prodejně
sobota
5 >
k expedici od 8.00
EAN: 0
Obchodní čísla:14 V08, 09986-14V08
vnejsi prumer [mm] : 8, nový díl!

QAP

logo QAP
14 V10R Ruční podávací čerpadlo balonek QAP
X

Zboží 14 V10R bylo vloženo do koše!

přejít do koše

prodejna
350
13.7

e-shop
252
9.9
ihned
1
leží na prodejně
sobota
5 >
k expedici od 8.00
EAN: 0
Obchodní čísla:14 V10R, 09986-14V10R
vnitřní průměr [mm] : 10, nový díl!

QAP

logo QAP
14 V10 Zpětný ventil QAP
X

Zboží 14 V10 bylo vloženo do koše!

přejít do koše

prodejna
200
7.9

e-shop
144
5.7
ihned
1
leží na prodejně
sobota
0
k expedici od 8.00
EAN: 0
Obchodní čísla:14 V10, 09986-14V10
vnejsi prumer [mm] : 10, nový díl!

QAP

logo QAP
14 V12R Ruční podávací čerpadlo balonek QAP
X

Zboží 14 V12R bylo vloženo do koše!

přejít do koše

prodejna
400
15.7

e-shop
288
11.3
ihned
1
leží na prodejně
sobota
5 >
k expedici od 8.00
EAN: 0
Obchodní čísla:14 V12R, 09986-14V12R
vnitřní průměr [mm] : 14, nový díl!